Hoe creëer je een goed sociaal klimaat in de organisatie?


Gepubliceerd op 27 juni 2016 in Duurzame inzetbaarheid door Marouschka Promes Er zijn 0 reacties

Niet fysieke, maar psychische klachten bedreigen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en VUmc. Het belang van een goed sociaal klimaat voor de inzetbaarheid wordt in dit onderzoek benadrukt. Wat houdt een goed sociaal klimaat in en welke rol speelt cultuur hierbij?

Het belang van een goed sociaal klimaat

Het sociale klimaat is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap. Dit blijkt uit onderzoek van Randstad. De kans op verzuim door conflicten op de werkvloer is kleiner in een goed sociaal klimaat en dit type beslaat ongeveer 3,3% van de totale ziekteverzuimkosten. Dit is 15,3% van de kosten waar je als werkgever invloed op hebt. Werken aan een goed sociaal klimaat betekent dus werken aan verzuim.

Een goed sociaal klimaat resulteert ook in een hogere werkbevlogenheid en een hoge mate van vrijheid, omdat er ruimte is voor waardering. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd bij TNO en VUmc. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor werknemers met gezondheidsproblemen, omdat het bijdraagt aan hun wil om te blijven werken.

Sociale cohesie

Sociale cohesie is een belangrijk aspect van een goed sociaal klimaat. De behoefte om onderdeel te zijn van een gemeenschap is menseigen.  Wanneer het gaat om een sterke organisatiecultuur is de verbinding tussen collega’s van groot belang. Een slecht sociaal klimaat maakt samenwerken moeilijk en vergroot de kans op conflict.

Om de sociale cohesie te versterken, is het belangrijk dat collega’s elkaar buiten de werkomgeving leren kennen. Bijvoorbeeld teamuitjes, workshops of ingeplande koffiemomentjes dragen bij aan de onderlinge relaties. Een goed voorbeeld is theatersport, een teambuilding workshop op een toegankelijke manier met een cultureel randje. Collega’s worden uitgedaagd samen te werken en goed op elkaar in te spelen in een culturele omgeving, namelijk het theater. Dit leidt tot een plezierige samenwerking en een positieve sfeer.

Sociaal leidinggeven

Ook de manier van leiding geven is bepalend voor het sociale klimaat. Sociaal leidinggeven vraagt om erkenning van de talenten en optimale benutting daarvan. Krijgen teamleden voldoende vrijheid om talenten te ontwikkelen en voelen zij zich gewaardeerd? Wanneer dit niet het geval  is, komt het sociale klimaat onder druk te staan.

Door een cultuurprogramma wordt een socialere leidinggevende stijl ontwikkeld. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschapsjournalist, Mark Mieras. In het onderzoek wordt een groep leidinggevenden die een cultuurprogramma ondergaat, vergeleken met een groep zonder cultuurprogramma. Teamleden van de eerste groep leidinggevenden waren na verloop van tijd het meest vitaal, doordat ze meer vertrouwen, invloed en aandacht kregen. Een cultuurprogramma bevordert dus een goed sociaal klimaat.

Conclusie

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van een goed sociaal klimaat binnen een organisatie. Het beïnvloedt de sociale cohesie en de leidinggevende stijl op een positieve manier. De organisatie plukt uiteindelijk de vruchten van een betere inzetbaarheid door goede onderlinge verhoudingen tussen medewerkers.

Lees meer over een passend cultuurprogramma voor jouw organisatie.

Schrijf een reactie

Wordt niet publiek getoond.

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.