Privacy & Cookies


Privacy statement

CultuurWerkt! gevestigd aan het adres Cornelis Troostplein 23, 1072 JJ in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.cultuurwerkt.nl
Bezoekadres: Cornelis Troostplein 23
Postcode: 1072 JJ Amsterdam
Telefoon: 020 – 7 88 88 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

CultuurWerkt! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Overigens is het niet verplicht om deze gegevens in te vullen. In geval er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, tref je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum, genrevoorkeur, regiovoorkeur, IP adres, overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact. Voor- en achternaam en emailadres verplicht voor het aanmaken van een account

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

CultuurWerkt! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van de met de klant gesloten overeenkomst
– Het afhandelen van de daaruit voortvloeiende betaling(en)
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen – – Het opnemen van contact (telefonisch of per mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het informeren over nieuwe, voor jou interessante aanbiedingen
– CultuurWerkt! analyseert jouw gedrag op de website daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie verder cookie of vergelijkbare technieken)
– CultuurWerkt! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te kunnen doen

Geautomatiseerde besluitvorming

CultuurWerkt! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CultuurWerkt!) aan te pas komt.

Hoe lang bewaren we de gegevens

CultuurWerkt! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen. Gegevens van personen die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van CultuurWerkt! te willen ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. CultuurWerkt! hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

CultuurWerkt! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. CultuurWerkt! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. CultuurWerkt! zal jouw gegevens niet buiten de EU laten verwerken.

Versturen van een nieuwe digitale nieuwsbrief

Wij sturen onze klanten die daar vrije, specifiek en geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor hebben verleend (via een confirmd opt-in) gedurende de overeenkomst een aantal keer per week een digitale nieuwsbrief/mailing. Iedere nieuwsbrief/mailing heeft een uitschrijflink.

Cookies, Google analytics en vergelijkbare technieken die door CultuurWerkt! worden gebruikt

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

CultuurWerkt! neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging bestaat uit:
– Onze server is beveiligd met een wachtwoord
– De computers in ons kantoor die in verbinding staan met de server zijn allemaal voorzien van een eigen wachtwoord
– De mailaccounts van onze medewerkers zijn beveiligd met een wachtwoord
– Het mailverkeer zelf verloopt via Microsoft office
– Met de partijen die onze gegevens verwerken zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact met ons op via info@cultuurwerkt.nl

Welke rechten je hebt

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van toepassing voor individuele personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt: Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken Recht op rectificatie – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn Recht op verwijdering – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen Recht op beperking – het recht ons te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan Recht op bezwaar – het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze persoonsgegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens in elektronische vorm en het recht om die gegevens te verzenden voor gebruik in een service door een andere partij. Als je gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten dan kun je daarvoor contact met ons opnemen via info@cultuurwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gebruikmaking van een of meer van deze rechten ook daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan een paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart/onzichtbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CultuurWerkt! en andere websites

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites.

Wijzigingen privacyverklaring

CultuurWerkt! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze verklaring met regelmaat te lezen.

Tot slot

Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met de geldende wetgeving zijn verwerkt, heb je het recht om daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie statement

Op cultuurwerkt.nl maken we gebruik van verschillende soorten cookies. We vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert CultuurWerkt! en voor welk doel?

Functionele cookies

CultuurWerkt! maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Zo onthouden functionele cookies aanbod dat je bewaart en informatie die je in formulieren opneemt. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies en remarketing

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt CultuurWerkt! gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan CultuurWerkt! verstrekt. CultuurWerkt! verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website en/of haar dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken.

CultuurWerkt! kan de gegevens die met behulp van Google Analytics zijn verkregen tevens gebruiken voor remarketing en retargeting doeleinden, indien er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies. Het doel hiervan is om jou interessante en op maat gemaakt aanbod te kunnen tonen. Om dit te realiseren plaatst CultuurWerkt! via de website cookies op jouw apparaat die het mogelijk maken om jouw surfgedrag op de website te volgen en een profiel (customerID) van jouw surfgedrag op te bouwen.

Data layer

CultuurWerkt! maakt op de website gebruik van een data layer. Met deze data layer kunnen ingelogde websitebezoekers worden gekoppeld aan organisaties die klant bij ons zijn. Vervolgens kunnen wij (met Google Analytics) het klikgedrag van organisaties in kaart brengen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld registreren op welke evenementnamen door (de medewerkers van) een organisatie is geklikt, wat de normale toegangsprijs voor die evenementen is, wat de kortingsprijs via CultuurWerkt! is en wat het genre van het evenement is. Deze gegevens kunnen wij niet herleiden tot individuele personen, maar alleen tot organisaties.

Deze informatie is natuurlijk heel belangrijk voor onze klanten, omdat zij zo kunnen zien hoe ons lidmaatschap wordt gebruikt. Deze informatie op organisatieniveau delen wij dan ook met onze klanten, maar uiteraard alleen voor zover het hun eigen organisatie betreft.

Voor het gebruiken van de data layer hebben wij een gerechtvaardigd belang. Het helpt ons om de kwaliteit en effectiviteit van onze diensten in kaart te brengen en meer inzicht te geven aan onze klanten.

Voor de data layer wordt gebruik gemaakt van cookies. Het gaat hier om analytische cookies die geen of hele beperkte gevolgen hebben voor jouw privacy.

Social media cookies van derden

Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een voorstelling of een ‘like’-knop voor Facebook.

Cookie instellingen aanpassen of cookies verwijderen

Als je helemaal niet wilt dat onze websites op jouw computer cookies plaatst, dan kun je de browserinstellingen aanpassen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Daarnaast kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari) en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Het uitzetten van cookies van specifieke partijen kan via youronlinechoices.com. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van deze website werken.

CultuurWerkt! behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit cookiebeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan dit cookiebeleid geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende cookiebeleid op de hoogte bent. Voor meer informatie over de wijze waarop CultuurWerkt! met je gegevens omgaat verwijzen wij naar ons privacy statement.

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.