Privacy


Privacy statement CultuurWerkt!

CultuurWerkt! gevestigd aan het adres Cornelis Troostplein 23, 1072 JJ in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.cultuurwerkt.nl
Bezoekadres: Cornelis Troostplein 23
Postcode: 1072 JJ Amsterdam
Telefoon: 020 – 7 88 88 10

Persoonsgegevens die wij verwerken

CultuurWerkt! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Overigens is het niet verplicht om deze gegevens in te vullen. In geval er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, tref je hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Adresgegevens Telefoonnummer E-mail adres Geboortedatum Genrevoorkeur Regiovoorkeur IP adres Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en tijdens telefonisch contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

CultuurWerkt! verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het uitvoeren van de met de klant gesloten overeenkomst Het afhandelen van de daaruit voortvloeiende betaling(en) Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele uitingen Het opnemen van contact (telefonisch of per mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Het informeren over nieuwe, voor jou interessante aanbiedingen CultuurWerkt! analyseert jouw gedrag op de website daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (zie verder cookie of vergelijkbare technieken) CultuurWerkt! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te kunnen doen

Geautomatiseerde besluitvorming

CultuurWerkt! neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CultuurWerkt!) aan te pas komt.

Hoe lang bewaren we de gegevens

CultuurWerkt! bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen. Gegevens van personen die hebben aangegeven direct marketing via e-mail van CultuurWerkt! te willen ontvangen, worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. CultuurWerkt! hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

CultuurWerkt! verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. CultuurWerkt! blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. CultuurWerkt! zal jouw gegevens niet buiten de EU laten verwerken.

Versturen van een nieuwe digitale nieuwsbrief

Wij sturen onze klanten die daar vrije, specifiek en geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor hebben verleend (via een confirmd opt-in) gedurende de overeenkomst een aantal keer per week een digitale nieuwsbrief/mailing. Iedere nieuwsbrief/mailing heeft een uitschrijflink.

Cookies, Google analytics en vergelijkbare technieken die door CultuurWerkt! worden gebruikt
Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

CultuurWerkt! neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging bestaat uit: Onze server is beveiligd met een wachtwoord De computers in ons kantoor die in verbinding staan met de server zijn allemaal voorzien van een eigen wachtwoord De mailaccounts van onze medewerkers zijn beveiligd met een wachtwoord Het mailverkeer zelf verloopt via Microsoft office Met de partijen die onze gegevens verwerken zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact met ons op via info@cultuurwerkt.nl

Welke rechten je hebt

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechten van toepassing voor individuele personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt: Recht van toegang – het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken Recht op rectificatie – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn Recht op verwijdering – het recht ons te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen Recht op beperking – het recht ons te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens of een deel daarvan Recht op bezwaar – het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze persoonsgegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden Recht op gegevensportabiliteit – het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens in elektronische vorm en het recht om die gegevens te verzenden voor gebruik in een service door een andere partij Als je gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten dan kun je daarvoor contact met ons opnemen viainfo@cultuurwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gebruikmaking van een of meer van deze rechten ook daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan een paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart/onzichtbaar. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CultuurWerkt! en andere websites

Op onze website tref je een links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. CultuurWerkt! is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen privacyverklaring

CultuurWerkt! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op privacy statement

Tot slot

Als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met de geldende wetgeving zijn verwerkt, heb je het recht om daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.