CultuurWerkt! zoekt leden voor de Raad van Toezicht


CultuurWerkt! is een initiatief van de Stichting Stimulering Kunst en Cultuur (SSKC). CultuurWerkt! is het leukste cultuurlidmaatschap voor werkend Nederland. Wij maken bezoek aan concertzaal, museum of theater leuk en laagdrempelig. CultuurWerkt! laat medewerkers genieten van mooie verhalen en verbindt bedrijven met cultuurmakers. Zo verrijken we werkend Nederland met creativiteit en nieuwe ervaringen.

In verband met het verlopen van de zittingstermijn van de huidige leden van de Raad van Toezicht zoekt CultuurWerkt! op korte termijn twee

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT ( FINANCIEEL EN HRM PROFIEL)

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de directeur/ bestuurder en heeft een toezichthoudende, klankbord- en inspiratorfunctie. De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur.

De Raad van Toezicht staat de directeur met advies terzijde, keurt de jaarstukken goed (jaarverslag en jaarrekening, (meerjaren) beleidsplan inclusief begroting), denkt mee over het beleid en de voortgang van de stichting en vertegenwoordigt in samenspraak met de directeur zowel SSKC als CultuurWerkt! in de richting van diverse stakeholders.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden en komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar. Leden onderschrijven de Governance Code Cultuur en nemen in principe voor vier jaar zitting, met mogelijke herbenoeming voor vier jaar.

Functieomschrijving algemeen

De Raad van Toezicht heeft affiniteit met de missie van de Stichting Stimulering Kunst en Cultuur. Hij/ zij* (*hierna hij) is in staat de visie van CultuurWerkt! uit te dragen. Hij bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie. Hij is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting. Hij kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting. Hij is in staat met de andere RvT leden als een team te werken, kan het beleid zowel intern als extern uitdragen, kan meebesturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid. Hij kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken, is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Omschrijving financieel profiel

Het lid met het financiële profiel heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre. Hij heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige leden te adviseren over jaarrekening, begroting, ed., weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren. Een netwerk in het bedrijfsleven is een absolute pré.

Omschrijving HRM profiel

Het lid met het HRM profiel heeft ervaring met HRM beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met HRM beleid binnen een corporate werkomgeving is een pré. Hij heeft kennis en inzicht in HRM processen, weet de overige leden te adviseren over actuele ontwikkelingen op het gebied van HRM gerelateerde organisatievraagstukken, heeft kennis van relevante ontwikkelingen op HRM gebied als duurzame inzetbaarheid, employability en weet welke informatie nodig is om bedrijven te interesseren voor CultuurWerkt! Een netwerk in het bedrijfsleven is een absolute pré.

Omschrijving HRM profiel

Het lid met het HRM profiel heeft ervaring met HRM beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met HRM beleid binnen een corporate werkomgeving is een pré. Hij heeft kennis en inzicht in HRM processen, weet de overige leden te adviseren over actuele ontwikkelingen op het gebied van HRM gerelateerde organisatievraagstukken, heeft kennis van relevante ontwikkelingen op HRM gebied als duurzame inzetbaarheid, employability en weet welke informatie nodig is om bedrijven te interesseren voor CultuurWerkt! Een netwerk in het bedrijfsleven is een absolute pré.

Samenstelling

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt, in naleving van de Code Culturele Diversiteit, gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden van de Raad. In dit kader worden jonge(re) kandidaten, vrouwen en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren. Uiteraard kan het een met het ander verbonden zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor een periode van vier jaar met gebruikelijk één herbenoeming van vier jaar. De werkzaamheden zijn onbezoldigd. Naast een bescheiden vacatievergoeding worden eventuele reiskosten ook vergoed.

Meer informatie of reageren?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Jousma, directeur CultuurWerkt! via 020-788 88 10. Stuur uw motivatie en cv vóór vrijdag 28 juli 2017 t.a.v. Eric Traa en Kassandra Dommisse-Reebergen (RvT leden van Stichting Stimulering Kunst en Cultuur) naar info@cultuurwerkt.nl

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.