Werken aan vitaliteit: verleng het weekendeffect!


Het is geen verrassing dat je in het weekend vitaler en meer ontspannen bent dan tijdens de werkweek. Hoe leuk je je werk ook vindt, de werkomgeving trekt een flinke wissel op de menselijke geest. Dit effect is robuust en is onafhankelijk van zaken als inkomen, functie en de lengte van de werkweek.

Lang leve het weekend dus. Maar je hebt geen weekend zonder dat er een werkweek aan vooraf gaat. Wat kunnen we leren van het ‘weekendeffect’, en hoe kunnen we dit effect zo lang mogelijk meenemen in de werkweek?

Factoren weekendeffect
Statistische analyses laten zien dat het ‘weekendeffect’ berust op twee factoren: je verbonden voelen met de mensen om je heen en zelf kunnen bepalen wat je doet. Omgekeerd geldt gebrek aan collegialiteit en gebrek aan autonomie als belangrijkste oorzaken voor werkstress.

Sociale wrijving
Het gaat hier om twee elementaire menselijke behoeften, verbondenheid en autonomie, die op de werkvloer vaak lastig te realiseren zijn. Organiseren, reorganiseren en carrière maken, dat gaat nu eenmaal vaak gepaard met sociale wrijving. Procedures, taken en doelstellingen beperken de autonomie. Er valt nauwelijks aan te ontkomen.

Werkstress
Chronische stress kan op den duur de gezondheid en veerkracht van medewerkers aantasten en het verhoogt zelfs de kans op overgewicht en verslavingsgedrag. Medewerkers afschermen voor werkstress is lastig, je kunt ze wel helpen om met de werkstress om te gaan. Onderzoekers richten zich vaak op het begrip vitaliteit. Dit is het vermogen van mensen om zich fysiek, mentaal en sociaal flexibel aan te passen aan veranderende omstandigheden.Fysieke vitaliteit
Sport en fitness zijn inmiddels ingeburgerd als middel om de vitaliteit van medewerkers te verhogen. De positieve invloed van fysieke beweging op lichaam, cognitie en emotie is goed gedocumenteerd. Met name de afbraak van stresshormoon cortisol en de stimulering van het serotonine-systeem, maken sporters optimistischer en minder kwetsbaar voor stress. In een studie van het Trimbosinstituut wordt sport zelfs aangemerkt als, in veel gevallen, een goed alternatief voor het slikken van antidepressiva.

Alternatief voor sport
Maar lang niet iedereen voelt zich geroepen om de sportschool of de sportclub te bezoeken. Of je van sport houdt of niet is mede een aangeboren eigenschap. Ook voor oudere medewerkers, een voor stress kwetsbare groep, is intensief sporten lang niet altijd een oplossing. Gelukkig zijn er ook andere manieren om de vitaliteit te verhogen. Breed onderzoek toont een statistisch positief verband tussen het bezoek van theater, concert en museum en de eigenschappen vitaliteit, optimisme en gezondheid.

Je gebruikt een oude browser, waardoor deze website niet werkt.
Update naar een modernere browser.